آموزش روشهای حفاظت و مرمت آثار (برگزاري جلسات سخنراني و كلاسهاي آموزشي) به نيروهايي که در واحدهای مختلف سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و ساير سازمانها مشغول به کار هستند

کارگاه تخصصی مدیریت بحران در موزه ها و مخازن نگهداری اشیاء تاریخی و فرهنگی با هدف افزایش سطح آگاهی، مهارت و آمادگی موزه داران در صورت وقوع بلایای طبیعی، برگزار گردید .

     در این کارگاه آموزشی سه روزه که با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار گردید ، مدیران استانها، مدیران موزه ها و دو کارشناس موزه داری از هر استان، نیروهای فنی موزه ها و برخی موزه داران خصوصی حضور داشتند.
کارگاه تخصصي مديريت بحران در موزه‌ها و مخازن نگهداري اشياي تاريخي و فرهنگي به مدت 2 روز از 25 تا 27 بهمن‌ماه 90 در موزه فرش ايران برگزار گردید.

 

 مانور مدیریت بحران در کاخ گلستان:

    با همت اداره کل موزه های کشور و حضور تعدادي از دستگاه‌هاي امدادي برگزار شد مهمترين راهکارهاي حفاظت از اموال و اشياي تاريخي و همچنين ساختمان و بناهاي تاريخي کشور مورد بررسي قرار گرفت. اين مانور با مشارکت پژوهشکده سوانح طبيعي، يگان حفاظت ميراث فرهنگي، اورژانس، پليس، آتش‌نشاني، شهرداري و نيروهاي ستادي سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري برگزار شد.در اين مانور نيروهاي شرکت‌کننده با اجراي برنامه‌هاي از پيش آموزش ديده آمادگي خود را براي حفاظت و حراست از بناهاي تاريخي و فرهنگي کشور در هنگام وقوع سوانح طبيعي و غير طبيعي اعلام کردند.

این مانور که شامل بخشهای : تخلیه اضطراری در مواقع آتش سوزی ، زلزله و همچنین نجات بخشی یک نمونه اثر تاریخی بود ، توسط تیم اجرایی مانور که در روزهای پیش از برگزاری آموزش های لازم را دریافت کرده بودند و به هدایت و سرپرستی تیم مدیریت بحران که در سامانه مدیریتی و اتاق بحران( واقع در مجموعه کاخ گلستان) مستقر بوده و به طور زنده مانور را زیر نظر داشته اند انجام شد.

     تفاهم نامه همکاری فی ما بین پژوهشکده سوانح طبیعی و معاونت میراث فرهنگی کشور منعقد شد.این تفاهم نامه که توسط مهندس علویان صدر معاونت محترم میراث فرهنگی و مهندس جزایری رییس محترم پژوهشکده طبیعی به امضاء رسید ، با هدف همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه کاهش آسیب پذیری موزه های کشور در برابر مخاطرات و افزایش میزان آمادگی این مرکز جهت مواجهه با سوانح و ارتقاء توان مقابله و بازسازی موزه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در 8 ماده تنظیم شده است.