موزه های فعال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تفکیک استانی

 

  این بخش از اداره برنامه ریزی به جمع آوری آمار بازدیدکنندگان و تهیه بانک اطلاعاتی موزه ها می پردازد. آمارهای جمع آوری شده از استانهای سی گانه کشور در پایان هر نیم سال تجزیه و تحلیل شده و به قسمتهای مربوطه در سازمان و خارج از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه می شود. آمارها نشانگر میزان موفقیت یا عدم موفقیت تدابیر اتخاذ شده در جلب بازدیدکنندگان و مخاطبان از قشرهای گوناگون جامعه است. از سوی دیگر بانک اطلاعاتی موزه ها منابع لازم را در اختیار آژانس های مسافرتی علاقمندان دسترسی به اطلاعات موزه ها و تهیه کتاب «راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی» می گذارد.

یکی دیگر از فعالیتهای این بخش طبقه بندی موزه های کشور از دو جنبه متفاوت است:

 1. طبقه بندی موضوعی 2. درجه بندی طبقه بندی موضوعی منبع اطلاعاتی محققان، پژوهشگران و سرمایه گذاران را در زمینه موزه های کشور فراهم می کند.

علاوه بر آن دو بخش آمایش و کمیته های محتوایی نیازمند اطلاعات فوق بر مبنای نوع موزه ها و تعداد موجود از هر نوع برای برنامه ریزی بعدی اند.

درجه بندی موزه های کشور تعیین کننده نیازها و امکانات آتی است که در اختیار هر موزه کشور گذاشته خواهد شد تا درجه خود را حفظ کنند یا به درجه ای بالاتر ارتقا یابند دراین بخش از اداره برنامه ریزی به زودی چارت ثابت کارکنان موزه های کشور بر مبنای درجه شان اعلام خواهد شد.

 

پروژه هر خانواده یک موزه

 

راهنمای صوتی موزه آبگینه و سفالینه های ایران

 

جدول تعطيلي موزه‌‌ها وكاخ موزه ها وبناهاي داراي وروديه وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري

 

لیست موزه های غیر وابسته به سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 

لیست موزه های مشارکتی با سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 

لیست موزه های خصوصی

 

استان آذربايجان شرقي

 

استان آذربايجان غربي

 

استان اردبيل

 

استان اصفهان

 

استان البرز

 

استان ايلام

 

استان بوشهر

 

استان چهار محال و بختياري

 

استان خراسان شمالي

 

استان خراسان رضوي

 

استان خراسان جنوبي

 

استان خوزستان

 

استان زنجان

 

استان تهران

 

استان سمنان

 

استان سيستان و بلوچستان

 

استان فارس

 

استان قزوين

 

استان قــم

 

استان كردستان

 

استان كرمان

 

استان كرمانشاه

 

استان كهگيلويه و بوير احمد

 

استان گلستان

 

استان گيلان

 

استان لرستان

 

استان مازندران

 

استان مركزي

 

استان هرمزگان

 

استان همدان

 

استان يزد