فرم برترین های موزه ها و موزه داری سال 98

پوستر روز جهانی موزه ها سال 98

دعوتنامه روز جهانی  موزه ها سال 98

بنر روز جهانی موزه ها سال 98

فرم آمار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی

دستورالعمل تمهیدات لازم جهت ایمن سازی موزه ها در برابر سیل و دیگر بلایای طبیعی

فرم فهرست اموال در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی

دستورالعمل اعطای پروانه موزه خصوصی

راهنمای ایجاد و راه اندازی موزه های بسته (مطالعات طرح های راهبردی و نظارت) به انضمانم شیوه نامه

دستورالعمل عکاسی و فیلمبرداری از اشیاء فرهنگی،تاریخی در موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی تحت پوشش

منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیاء فرهنگی،تاریخی در موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی تحت پوشش

دستورالعمل مقدماتی ایمنی برق و حفاظت الکترونیک در موزه‌ها، کاخ موزه ها و مخازن

دستورالعمل های بافته و فرش

دستورالعمل حفاظت و مرمت کاغذ

دستورالعمل حفاظت و مرمت چوب

دستورالعمل حفاظت و مرمت فلز

دستورالعمل حفاظت و مرمت سفال

دستورالعمل حفاظت و مرمت برچسب گذاری اشیاء

دستورالعمل  نگهداری اشیاء فرهنگی،تاریخی منقول در موزه هاو مخازن

 فرم شناسنامه فنی آسیب شناسی

 

 فرم اشیای نیازمندمرمت اضطراری

 

 فرم اطلاعات مرمتگران آثار منقول

 

 فرم اطلاعات مرمتگران تجربی

 

 فرم امنیتی و حفاظتی

 

 فرم گزارش حفاظتی و مرمتی اموال فرهنگی و تاریخی منقول

 

مجموعه قوانین،مقررات و دستورالعمل های مرتبط با اموز موزه ها و اموال منقول فرهنگی،تاریخی

 

دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف اشیاء توقیفی

 

فرم (صورتجلسه كارشناسي) اشیاء توقیفی

 

دستورالعمل تعیین تکلیف اشیاء تقلبی

 

آیین نامه ی اموال فرهنگی تاریخی و هنری نهادهای عمومی و دولتی مصوب 7 / 12 / 1381 هیات وزیران

 

آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال

 

آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز

 

دستور العمل اجرایی شرایط احراز صلاحیت، نحوه صدور پروانه، مدیریت وحمایت از موزه های خصوصی

 

دستورالعمل تحویل یافته های حاصل از فعالیتهای باستانشناسی به واحدهای اداری ذیربط در سازمان میراث فرهنگی کشور

 

دستورالعمل نقل و انتقال و جابه جایی اموال منقول فرهنگی، هنری و تاریخی

 

فرم گزارش وضعیت اموال منقول

 

دستورالعمل اجرايی اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی، تاريخی و هنری منقول مجاز

 

دستورالعمل پلمپ و فک پلمپ موزه ها

 

 پیوست دستور العمل پلمپ و فک پلمپ موزه ها

 

فرم توجیهی تاسیس موزه

 

روند شرح خدمات طرح محتوايي موزه ها اداره برنامه ريزي و نظارت

 

روند صدور مجوز موزه های خصوصی

 

روند صدور مجوز موزه های غیروابسته

 

جدول تعطيلي موزه‌‌ها وكاخ موزه ها وبناهاي داراي وروديه وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري