فرم برترین های سال 97

دستورالعمل اعطای پروانه موزه خصوصی

راهنمای ایجاد و راه اندازی موزه های بسته (مطالعات طرح های راهبردی و نظارت) به انضمانم شیوه نامه

دستورالعمل عکاسی و فیلمبرداری از اشیاء فرهنگی،تاریخی در موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی تحت پوشش

منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیاء فرهنگی،تاریخی در موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی تحت پوشش

دستورالعمل مقدماتی ایمنی برق و حفاظت الکترونیک در موزه‌ها، کاخ موزه ها و مخازن

دستورالعمل های بافته و فرش

 فرم شناسنامه فنی آسیب شناسی

 

 فرم اشیای نیازمندمرمت اضطراری

 

 فرم اطلاعات مرمتگران آثار منقول

 

 فرم اطلاعات مرمتگران تجربی

 

 فرم امنیتی و حفاظتی

 

 فرم گزارش حفاظتی و مرمتی اموال فرهنگی و تاریخی منقول

 

 فرم گزارش وضعیت اموال منقول

 

دستورالعمل پلمپ و فک پلمپ موزه ها

 

 پیوست دستور العمل پلمپ و فک پلمپ موزه ها

 

فرم توجیهی تاسیس موزه

 

روند شرح خدمات طرح محتوايي موزه ها اداره برنامه ريزي و نظارت

 

روند صدور مجوز موزه های خصوصی

 

روند صدور مجوز موزه های غیروابسته

 

جدول تعطيلي موزه‌‌ها وكاخ موزه ها وبناهاي داراي وروديه وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري