طرح هر خانواده يك موزه:

  

1.مقدمه

 

   متأسفانه علي رغم بسياري از فرهنگهاي خوبي كه در جامعه ما استقرار دارد فرهنگ حفاظت از يادگارهاي تاريخي، فرهنگي چه در ابعاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد جامعه تا درسطح ملي باعث شده تا فاقد جامعه اي تاريخ مند باشيم و به همين دليل بسياري از ارزشهاي تاريخي خود را از دست داده و به عنوان مهمترين سرمايه هاي اجتماعي از آن بي بهره باشيم. وجود بخشي از آن يادگارها در مجموعه موزه ها و كلكسيون هاي خارج از ايران شاهدي براين ادعاست. براي مقابله معضل عمومي مي بايست اين فرهنگ از خانواده شكل گرفته و به كل جامعه به عنوان يك باور عمومي تبديل گردد. بدين منظور طرح هر خانواده يك موزه موجب مي شود تا ضمن شناسايي وحفاظت از تمامي آثار فرهنگي، تاريخي موجب شود تاخودباوري بيشتري در هر خانواده و در نهايت در كل جامعه به عنوان يك باور ملي به وجود آيد همچنين ايجاد گفتمان فرهنگي، پركردن اوقات فراغت، ابتكار و خلاقيت و تحكيم بنيان خانواده از جمله دستاوردهاي ديگران است. طرح هر خانواده يك موزه كه براي اولين بار در جهان طرح مي گردد در صورت تحقق آن، جايگاه موزه ها از نظر كمي و كيفي در كشور ما كاملاً‌ دگرگون كرده و قطعاً به عنوان يك الگو در جهان موورد توجه قرار خواهد گرفت. و سازمانهايي همچون يونسكو و زير مجموعه آن ايكوم (سازمان جهاني موزه ها) از آن حمايت جدي كرده و به عنوان الگوي موفق به جهان معرفي خواهند كرد. امروزه با توجه به تعريفي كه در رابطه با موزه وجود دارد يك شي، يك بنا و يا يك شهر مي توانند بنيان يك موزه را شكل دهند. لذا اگر يك خانواده تنها يك ويترين به اين امر اختصاص دهد مي تواند مصداق يك موزه را داشته باشد همچنين در موارد يك شهر خود به مثابه يك موزه مي تواند باشد.

  لذا با توجه به گسترش فرهنگ حفاظت و نگهداري مي بايست از خانواده شكل گيرد. بنابراين توجه به آثار موجود در هر خانواده دستمايه ايجاد يك موزه خانوادگي شده و با ضوابط حاكم بر موزه ها در سايت مربوطه كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مديريت مي شود به ثبت برسد و همچنين موزه داران آن داراي كارت شناسايي معتبر بوده و از مزايايي  سازمان متبوع تدوين مي كند، بهره مند شوند. اين طرح با حمايت رسانه ملي، آموزش و پرورش ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و تمامي نهادهاي مرتبط با خانواده مي تواند با موفقيت بسيار بيشتري روبه رو شود. در صورت عملي شدن طرح قطعاً ايران اولين كشوري خواهد بود كه نهاد ايجاد موزه را به خانواده برده و از نظر فراگيري موزه در ابعاد خانواده، محله، استان، منطقه و ملي بالاترين ميزان موزه را خواهد داشت.

 

 

2.تبيين وضع موجود

 

در حال حاضر اين طرح اجرا نشده و هيچ موزه اي تحت اين عنوان راه اندازي نگرديده است و تنها ممكن است براساس علايق شخصي بعضي از خانواده ها مبادرت به جمع آوري آثار كرده باشند.

 

 

3.اهداف كلي طرح

 

-  ايجاد فرهنگ موزه داري (جمع آوري، حفاظت ، پژوهش و معرفي )

- حفاظت از آثار فرهنگي، تاريخي از ابعاد خانواده

- تقويت بنيان خانواده

- ايجاد خودباوري و انگيزه

- ايجاد رقابت مثبت در بستر خانواده­ها در رابطه با تقويت بنياد موزه اي

- بالا بردن آگاهي ها  

- ابتكار و خلاقيت

- پاسخ به نيازهاي فرهنگي و اجتماعي

- پركردن اوقات فراغت

 

 

4.سياستهاي اجرايي

 

- ايجاد بستر ثبت و صدور پروانه براي اينگونه موزه ها

- ايجاد همكاري و تعامل بين كليه سازمانها و ارگانهاي مربوطه ازجمله وزارت آموزش و پروش، كانون پرورش  فكري كودكان و نوجوان و رسانه ملي

- ايجاد فضاي رقابتي

- ايجاد فضاي اعتمادسازي

- تدوين آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي

 

 

5.   سياستهاي پشتيباني و عناصر تشويقي

 

· صدور كارت شناسايي و پروانه بهره برداري

· ايجاد فضاي مجازي جهت وارد نمودن ليست آثار موجود و قابل دسترسي براي عموم

· اعطاي كمكهاي فني و كارشناسي

· بهره مندي از تسهيلات موزه ها از جمله بازديد رايگان از موزه ها

· عضويت رايگان استفاده از انتشارات تخصصي اداره كل موزه ها از جمله مجله موزه ها

· مرمت و ساماندهي اشياي بخش خصوصي

 

6.   ويژگي طرح

 

· منحصر به فرد بودن  طرح درجهان (براي اولين بار در سطح جهان در ايران به اجرا در خواهد آمد)

· استفاده از مشاركت عمومي

· بهره گيري از پتانسيلهاي موجود در سطح خانواده هاي ايراني

· برانگيختن نسل جوان و دانش آموز در راه اندازي طرح

· ايجاد تقويت حس خودباوري

· تحكيم بنيان خانواده

· ايجاد يك گفتمان فرهنگي در محيط خانواده  

7.  منابع مالي

       با توجه به نوآورانه بودن طرح، نياز به تامين منابع مالي خواهد بود از جمله:

· راه اندازي سايت مجازي

· هدايت و مديريت سايت

· صدور مجوز و كارت شناسايي براي افراد متقاضي 

· برگزاري همايشهاي ساليانه براي موزه داران

· تدوين دستورالعملها و ضوابط

· بهره مندي و استفاده از تسهيلات بانكي