كميته محتوايي موزه

       این کمیته ها برای بررسی محتوای موزه ها تشکیل می شود. محتوای موزه بیان می دارد که بازدید کننده  در بدو ورود به موزه باید چه انتظاری از بازدید خود داشته باشد. این امر از نامگذاری موزه آغاز می شود ، سپس بخش معرفی و اطلاع رسانی را در گام اول تشریح می کندو به چیدمان اشیا در هر قسمت و تقسیم بندی کلی موزه می انجامد. در حقیقت برنامه محتوایی مثل روح است در کالبدی که ساختمان فیزیکی موزه را تشکیل می دهد. برنامه های محتوایی گوناگونند.

     این برنامه ها ممکن است براساس دوره های تاریخی یا سیر تحول یک تکنیک یا فن نوشته شده باشند. در محوطه تاریخی ، محتوا یافته های باستان شناسان در یک سایت است.که بر مبنای لایه های حفاری در موزه چیده می شود. در موزه های علوم تقسیم بندی محتوایی بر اساس رشته های مختلف علمی صورت می گیرد.

کمیته محتوایی از افرادی با تخصصهای گوناگون (بنابر موضوع کار) دعوت می کند تا طرح پیشنهادی ساخت موزه های جدید را بررسی، اصلاح، تصویب یا رد کنند. این امر در ستاد با اشراف به کل موزه های کشور و خلاءهای موجود صورت می گیرد.

 

 

 

شرح خدمات طرح محتوایی موزه ها اداره نظارت و برنامه ریزی

 

 

روند شرح خدمات طرح محتوايي موزه ها اداره برنامه ريزي و نظارت