پیشینه مجله موزه ها

 

   مجله موزه ها در فروردین 1360 به همت و پایمردی مرحوم ذبیح الله بداغی منتشر شد. بداغی بر آن بود تا مجله موزه ها ادامه راه مجله هنر و مردم باشد. بعد از یکی دو سال مجله صاحب هیأت تحریریه شد واز یکی دو سال دیگر نیز من عضو این هیأت شدم. اعضای هیأت تحریریه مجله موزه­ها عبارت بودند از مهندس شیرازی، دکتر وطن دوست، احمد تهرانی مقدم، فرامرز طالبی و احتمالاً یک نفر دیگر. همین هیأت تلاش نمود تا مجله موزه ها خط مشی موزه ها را دنبال کند.

 

مباحث و اهداف مجله موزه ها

 

اهداف

        هدف اصلی مجله موزه ها اطلاع رسانی، معرفی و آموزش است. معرفی و آموزش مجله مبتنی بر پژوهش و شیوه های پژوهشی است. به معنای دیگر، هر یک از مقاله های مجله موزه ها خود منبع و مرجعی برای پژوهشگران است.

 

 

 بخش های گوناگون مجله

 

معرفی

  1- معرفی موزه های ایران و جهان در هر شماره یک موزه ایرانی و یک موزه خارجی معرفی می شود با توجه به انواع موزه های باستان شناسی، هنری، تاریخی، مردم شناسی و موزه هنرهای معاصر.

  2- معرفی یک شیء یا مجموعه ای از آثار همسنخ ایرانی در دوره های ایران، خارج از کشور و مجموعه­های خصوصی.

  3- معرفی موزه هایی که در تعاریف جدید شورای بین المللی موزه ها، به عنوان موزه معرفی شده اند:

  - خانه موزه

  - اکو موزه

  - مسجدها و دیگر بناهای مذهبی

  - محوطه های تاریخی

  - پایگاه های باستان شناسی

  - کاخ موزه ها و دیگر موزه های فضای باز

  - معرفی آثار مرمت شده در کارگاههای مرمت موزه ها

  - کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی موزه

  - پایگاه اطلاع رسانی موزه های ایرانی و خارج (اینترنت)

  - معرفی موزه های دیگر

    در این بخش طرح موزه هایی که تاکنون در ایران تأسیس نشده اند می آید مثل طرح موزه عکس، طرح موزه هنرهای نمایش، طرح موزه مطبوعات، طرح موزه مردم شناسی قاجار در کاخ گلستان و .... که تاکنون به چاپ رسیده است و طرح  موزه کودک که در دست چاپ است.

    - معرفی هنرمندان خالق آثار موزه ای و مجموعه ی آثار آنان

    - معرفی مبانی نظری موزه داری و صاحبان اندیشه آن همچون ژرژهانری ، آندره مالرو و ...

 

آموزش

   - آموزش مباحث موزه داری و موزه شناسی با توجه به خط مشی شورای بین المللی موزه ها و دیگر دستاوردهای موزه های بزرگ دنیا

    - آموزش شیوه های برگزاری نمایشگاههای موزه ای

    - نمایشگاههای دائمی

    - نمایشگاههای موقت

    -  موزه ها – نمایشگاههای سیار

    -مرمت آثار موزه ای و شیوه های گوناگون آن.

    - نگاه فلسفی و موردشناختی نیست به موزه، آثار موزه ای و جهان موزه داری.

    - فناوری جدید موزه شناختی

    - شناخت مکتب های هنری

    - آموزش شیوه های مرمت آثار موزه ای

 

مخاطبین

مخاطبین مجله موزه ها عبارتند از:

     - موزه داران، موزه آرایان، راهنمایان موزه و دست اندرکاران مباحث

     - ایران شناسان، اسلام شناسان

     - دانشجویان رشته های مختلف هنری همچون هنر، مرمت، معماری، هنرهای ملی و ...

     - هیات امنای کتابخانه های کشور این نشریه را برای پیش از هزار و دویست کتابخانه در سراسر ایران        شده است.

 

اطلاع رسانی

     - اطلاع رسانی به صورت خبر و گزارش از نمایشگاه های برگزار شده در حالی برگزاری در ایران و آثار موزه­ای به نمایش گذاشته شده در جهان

     - اطلاع رسانی نشریه های موزه ای

     - اطلاع رسانی تازه های کتاب

     - کتابهای منتشره از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

     -  کتابهای چاپ شده توسط بخش خصوصی

     -  تازه های کتاب زبان های دیگر و چکیده نویسی محتوای این گونه کتابها جهت آشنایی و آموزش جریان های روز موزه داری و موزه مردم شناسی

     - اطلاع رسانی روز آمد کمیته های مختلف شورای بین المللی موزه ها

     -  گزارش نویسی هیأت علمی ایرانی که جهت بازدید نمایشگاهها به موزه های خارج  از ایران می­روند.

 

یک موضوع محوری برای هر نمادی درمجله موزه ها

      بیش از یک سال است که با مشورت هیأت تحریریه مجله موزه ها، هر شماره از مجله به یک در موضوع محوری اختصاص می یابد. حدود سی یا چهل درصد هر شماره را این موضوع محوري به  خود اختصاص می­دهد. شماره های ویژه انتشار یافته:

     - ویژه نامه میراث غیر مملوس (میراث فرهنگی معنوی)

     - ویژه نامه خانه های تاریخی

     - ویژه نامه باغ ایرانی

     - ویژه نامه موزه و گردشگری

     - ویژه نامه موزه و کودک 

     - و ...

 

منابع و مراجع دستیابی به مطالب

 

منابع و مراجع داخلی

     - مجله موزه ها بر آن شد تا آخرین دستاوردهای پژوهشی و معرفی موزه داران سراسر کشور را با تأیید هیات تحریریه به چاپ برساند.

     - استفاده از استادان دانشگاهی

     - استفاده از پژوهشگران دیگر نهادها

 

منابع خارجی

انگشت شماره نشریه موزه ای در جهان منتشر می شود که اعتبار بین المللی دارد. مهمترین این نشریه ها Museum inter است که توسط یونسکو – شورای بین المللی موزه ها – منتشر می شود.

 

آرشیو نسخه های پیشین مجله موزه ها