تهیه و تدوین دستورالعمل پژوهش، حفاظت، مرمت و معرفی و ساماندهی اطلاعاتی و کالبدی

 

       آنچه به عنوان ساماندهی آثار موزه ای باید بدان توجه نمود ؛ بررسی و مطالعۀ آثار و بررسی شیوه های حفظ و نگهداری آنها می باشد . در این خصوص ، ضرورت بررسی مبانی نظری حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی امری ضروری بوده و مراحل اجرایی کار ، بر اساس مطالعات تخصصی و با شناخت آثار صورت می پذیرد . هدف کلی سازماندهی آثار موزه ای را می توان ، آگاهی یافتن از کمیّت و کیفیت آثار ، میزان آسیب های وارده بر آثار و اولویت های مرمتی در مجموعه ، شرایط نگهداری و ارائه طرح مناسب جهت حفاظت و نگهداری هر یک از مجموعه ها ، دانست.

بررسی و مطالعۀ فن شناسی و طبقه بندی آثار در امر حفاظت و ارزیابی آماری آنها .(با براورد آمار مواد سازنده ی آثار ، بهتر می توان آرشیو موزه و ویترینها را طراحی نمود .

تهیۀ دستورالعمل مستند تصویری از طریق عکاسی برای هر یک از اشیاء و آسیبها و آرشیو نمودن آنها .

تهیه دستوالعمل مرتب نمودن و ساماندهی اشیاء در آرشیو و ویترینها به طور منظم .

تهیه دستورالعمل انجام شیوه های مختلف حفظ ، نگهداری و مرمت آثار با بررسی آسیب ها .

تهیه دستورالعمل ارائۀ روش های مطلوب و استاندارد شیوه های آرشیو آثار در مخزن موزه .

تهیه دستورالعمل ایجاد شرایط مطلوب نگهداری از آثار .

تهیه دستورالعمل وارد نمودن اطلاعات در بانک اطلاعاتی کامپیوتری به منظور سهولت در گزارش گیری از داده ها .

پردازش داده ها و نتیجه گیری .

تهیه دستورالعمل نحوه و ميزان عکسبرداري از آثار موزه، تهيه دستورالعمل در جهت جلوگيري از عکسبرداري‌هاي نامناسب و مکرر از آثار موزه

تهيه دستورالعمل‌هاي لازم جهت نگهداري، حمل و نقل، بسته بندي و به نمايش گذاشتن آثار

در کل نتایج حاصل از مشاهدات میدانی ، بررسی های محیطی ، مطالعۀ کلی بر نحوۀ مرمت و حفاظتی روی آثار ، کیفیت مراقبت و روند فرسایش در مورد آثار موجود در مجموعه ، این ضرورت را نشان می دهد که در مورد چگونگی ذخیره سازی آرشیوی آثار ، حساسیت بیشتری اِعمال نمود و در اولویت اقدامات هدفمند موزه ای ، محل مناسب با عوامل مخرّب محیطی کنترل شده ، تدارک دید ؛ در این حال است که آثار ، تا سالهای متمادی می تواند به حیات خود ادامه داده و برای نسل های آتی محفوظ بماند .

 

کنترل شرایط محیطی موزه

 

 

حفاظت مخازن

 

 

 بسته بندی وجابجایی